• Onze voetbalvereniging heeft een maatschappelijke functie binnen de regio Geldrop. Zij is opgericht voor “het bedrijven en bevorderen van de voetbalsport in al haar verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport”. De vereniging heeft te  maken met allerlei sociale en economische ontwikkelingen en heeft als taak hier zo adequaat mogelijk mee om te gaan. Enkele van deze ontwikkelingen zijn:
  - Een steeds mondigere samenleving;
  - Een generatie die een goede prijs/kwaliteit verhouding eist
  - Een samenleving waarin transparantie noodzakelijk is.
  Bovendien is er sprake van een toenemende strijd om de sponsor euro en hebben individuen steeds meer mogelijkheden om hun vrije tijd te besteden. Middels dit beleidsplan streven we naar zo goed mogelijk antwoord op bovenstaande vraagstukken.

 • Dit jeugdbeleidsplan bestrijkt een periode van 2018-2023 en dit plan is opgebouwd uit een voetbaltechnisch en een organisatorisch deel met als doel te bepalen hoe VV Geldrop in de periode 2018-2023 het opleiden van de jeugd ziet op prestatief niveau als ook recreatief. We streven één doorlopende lijn na van de jongste tot de oudste categorie, met het accent op de jeugd.

 • Lid zijn van een vereniging brengt rechten en plichten met zich mee. Het betalen van contributie bijvoorbeeld, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat iedereen over de benodigde faciliteiten kan beschikken.

  Klik op de pdf voor het contributiebeleid van seizoen 2024-2025.

 • Het is goed voor de sfeer en saamhorigheid binnen de club wanneer iedereen zich houdt en elkaar aanspreekt op de belangrijkste regels.

  Klik op de pdf voor de gedragsregels van V.V. Geldrop.

   

  Heb je vragen of opmerkingen hierover mail dan naar secretaris@vvgeldrop.nl