• Sponsoring mogelijkheden

  De Stichting tot Steun v.v. Geldrop biedt ondernemers en bedrijven reeds gedurende lange tijd de mogelijkheid om via sponsoring de naamsbekendheid van bedrijven en/of producten te vergroten. De diverse vormen van sponsoring worden bijgaand voor u op een rij gezet.
  Voor meer infromatie over de sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen met Pascal Verdonk, 06-54225782 of sponsorzaken@vvgeldrop.nl

  Vrienden Selectie Geldrop en/of Club van honderd jeugdafdeling Geldrop:

  • de kosten bedragen € 45,00 per seizoen
  • naamsvermelding op betreffende tableau in het paviljoen


  Wedstrijdbal eerste elftal Geldrop

  • de kosten bedragen € 70,00 per bal
  • naamsvermelding in het programmablad van betreffende wedstrijd
  • naamsvermelding op betreffende tableau in het paviljoen


  Supplier Geldrop

  • de supplier voorziet de vereniging op structurele wijze goederen in natura
  • naamsvermelding op betreffende tableau in het paviljoen


  Reclameborden op het hoofdterrein

  • de kosten bedragen voor borden rond het hoofdterrein € 100,00 per meter per contractjaar
  • de kosten bedragen voor borden verhoogd aangebracht € 140,00 per meter per contractjaar
  • extra kosten tweezijdige belettering van de borden bedraagt € 100,00 per bord per contractjaar. Dit geeft vooral aan de tribunezijdes een extra promotionele waarde.
  • de minimale lengte afmeting is 3 meter met een hoogte van 0,75 meter
  • de borden worden naar uw wens door een professioneel reclamebureau vervaardigd
  • de kosten voor aanmaak compleet bord zijn voor rekening van de stichting
  • de minimale contractduur voor een reclamebord is drie jaren
  • u vindt de borden vaak terug op de maandagse sportpagina’s

  Stersponsoring

  • deze sponsorbijdrage bedraagt € 750,00 per contractjaar
  • de contractduur is minimaal drie jaren
  • 3 meter reclamebord op het hoofdterrein
  • naamsvermelding op shirt van elftal v.v. Geldrop met uitzondering van het eerste elftal
  • lid business club


  Subsponsoring

  • deze sponsorbijdrage bedraagt € 1150,00 per contractjaar
  • de contractduur is minimaal drie jaren
  • naamsvermelding inclusief logo op sponsorzuil bij ingang sportpark
  • naamsvermelding in programmablad bij thuiswedstrijden eerste elftal
  • drie meter reclamebord op het hoofdterrein
  • exclusief gebruik van de accommodatie en/of het sponsorhome
  • diverse bijeenkomsten van uiteenlopende aard
  • lid business club


  Co-sponsoring

  • deze sponsorbijdrage bedraagt € 4500,00 per contractjaar
  • shirtreclame op de achterzijde shirt van het eerste elftal
  • de contractduur is minimaal drie jaren
  • 1 extra reclamebord van 3 meter
  • inclusief het sponsorpakket van subsponsoring
  • lid business club


  Hoofdsponsoring

  • deze sponsorbijdrage wordt in overleg tussen beide partijen bepaald
  • koppeling van de bedrijfsnaam en de verenigingsnaam
  • plaatsing van drie bedrijfsbanieren bij de ingang van het sportpark
  • shirtreclame op de voorzijde shirt van het eerste elftal
  • 2 extra reclameborden van 3 meter
  • de contractduur is minimaal drie jaren
  • inclusief het sponsorpakket van subsponsoring
  • lid business club


  Nota Bene

  • alle contracten gelden voor drie jaren en worden zonder schriftelijke opzegging met een jaar verlengd
  • alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW
  • sociale en zakelijke contacten tijdens de wedstrijden en bijeenkomsten
  • al met al de nodige naamsbekendheid voor uw onderneming
  • bij de thuiswedstrijden onze gast in het sponsorhome