• Als bestuur zijn wij niet zo van de ‘noodkreten’ maar hiermee wil ik namens het bestuur toch met klem aandacht vragen voor het volgende.

  We zijn pas halverwege het seizoen 2023-2024. En toch wordt er op vele fronten al gewerkt aan het nieuwe seizoen 2024-2025. Vooral binnen onze jeugdafdeling wordt er al volop gepuzzeld en gesproken over onze jeugdteams voor het nieuwe seizoen. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de plaatsing van onze jeugdspelers in de diverse teams maar ook zal voorzien moeten worden in de benodigde trainers, leiders en scheids- en grensrechters.

  De organisatie van dit alles ligt momenteel bij een kleine groep vrijwilligers die heel veel uren en energie steken in het opzetten van dat alles. Té veel uren en energie vinden wij als bestuur. De druk op deze mensen wordt steeds groter, hetgeen wij onverantwoord vinden. Dat betekent dat er iets zal moeten gebeuren in de organisatie van onze jeugd. Er zullen ‘handjes’ bij moeten komen anders wordt het allemaal zeer lastig.

  Daarnaast zullen er naar het zich nu laat aanzien diverse jeugdteams in het nieuwe voetbalseizoen qua training en begeleiding slecht of onvoldoende bezet zijn. In onze ogen kan dat absoluut niet. Als bestuur zijn wij ook verantwoordelijk voor een goede, adequate begeleiding van onze jeugd bij uit- en thuiswedstrijden. Man mag en kans ons daar ook op aanspreken.

  Zoals gezegd moeten wij op dit moment concluderen dat ook hier handen tekort worden gekomen. Het zou toch zeer te betreuren zijn als wij juist daarom in het nieuwe seizoen jeugdteams van deelname aan de competitie uit moeten sluiten. En daar valt helaas niet aan te ontkomen als er niets gebeurt. Het kan niet zo zijn dat we straks als bestuur het verwijt krijgen dat we hier niet tijdig op gewezen hebben.

  Daarom doe ik hierbij een dringend verzoek aan ouders, familie, etc van onze jeugd om u aan te melden als vrijwilliger bij onze club. 

  In feite hebben we het hier over een paar uurtjes per week bij de teambegeleiding van de jeugd. Bij de organisatie van onze jeugd zèlf kan in goed overleg met de huidige verantwoordelijken bij de jeugd en ons bestuurslid Jeugdzaken, Elke van Gog, bezien worden welke taken daar als vrijwilliger ingevuld moeten worden en welke tijdsbesteding daarbij ongeveer aangehouden kan worden.

  Als bestuur hebben wij moeten besluiten dat met ingang van het nieuwe seizoen bij de aanmelding van nieuwe (jeugd) leden een verplichting zal moeten worden aangegaan voor de senioren en/of voor ouder(s) van jeugdleden om vrijwilligerswerk te doen bij onze club. Helaas, het kan niet anders.

   

  Tenslotte nog dit:
  Ook in de organisatie zèlf van onze club, komen wij structureel mensen tekort. Zoals wellicht bekend werken wij als bestuur met commissies die hun eigen taak en verantwoordelijkheden hebben bij bepaalde taken binnen de club.  Diverse commissies functioneren uitstekend. Maar helaas zijn er ook hier commissies die niet of onvoldoende bezet zijn.

  Zo is bijvoorbeeld de Vrijwilligerscommissie onbemensd. Eén van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste commissie. Die commissie is namelijk hoofdzakelijk belast met het vinden van nieuwe vrijwilligers binnen onze club. Maar ook onze accommodatiecommissie en communicatiecommissie kunnen nog aanvullend vrijwilligers gebruiken.

  Een inschatting is gemaakt van het tijdsbeslag dat gemoeid is met dat vrijwilligerswerk en dat valt reuze mee, zo is geconcludeerd.

  Kortom ook hier doe ik een dringend beroep om u aan te melden als vrijwilliger. Wij hebben u nodig.

  Aanmelden kan per mail: voorzitter@vvgeldrop.nl.

   

  Een club valt of staat bij haar vrijwilligers. Dat geldt ook zeker bij VV Geldrop.

  Laat de club niet in de steek!

   

  Namens het bestuur,

   

  Peter Verstraaten, voorzitter.