• Alle velden zijn weer sneeuwvrij! Er kan vanavond dus weer gewoon op alle velden getraind worden.