• Aan het einde van het meest bizarre jaar dat de naoorlogse periode in mijn ogen tot op heden gekend heeft wil ik als voorzitter van Voetbalvereniging Geldrop even stilstaan bij de situatie waarin we ons een groot deel van het jaar als vereniging bevonden hebben en in feite thans nog steeds bevinden.

  2020 begon zo mooi. Sportief ging het onze club in alle opzichten voor de wind. Veel jeugdteams draaiden goed mee in hun competities en dan ook nog eens op een behoorlijk hoog niveau. Onze nieuwe damesafdeling was definitief vormgegeven en de damesteams lieten zien in veel opzichten een welkome aanwinst te zijn voor de club. Het aantal lagere seniorenteams was niet alleen toegenomen maar zij droegen ook nog eens bij aan het goede aanzien van de club en aan de prima sfeer daarbinnen. En last but not least stevende ons 2e elftal rechtstreeks af op het kampioenschap in de Hoofdklasse en was ons 1e elftal nog volop in de race voor het kampioenschap in de 1e klasse.

  Daarnaast bevonden we ons financieel in beter vaarwater. Langzaam maar zeker was er gewerkt aan het verbeteren van de financiële positie van de club. Dat koste hier en daar ook kruim maar de gunstige financiële resultaten spraken voor zich.
  Onze kantine was voornamelijk door de enthousiaste inbreng van Jeske en Mark een supergezellige en druk bezochte ontmoetingsplek geworden voor onze leden.

  Ook organisatorisch begonnen de recente rigoureuze ingrepen en veranderingen hun vruchten af te werpen. Niet op de laatste plaats door de vele vrijwillig(st)ers die telkens weer bijdroegen aan het vele werk dat op organisatorisch gebied wekelijks verzet moest worden.

  En dan plotseling doemde begin maart een virus op waarvan niemand precies wist wat het betekende en ook niemand kon bevroeden wat de impact daarvan zou kunnen zijn. Niet in het algemeen voor de gehele maatschappij en ook niet voor onze club in het bijzonder.
  Maar daar kwamen we snel achter. Bijna alles ging ‘op slot’. De deuren van ons sportpark gingen dicht, dan weer half open, om vervolgens weer dicht te gaan. Senioren niet toegestaan, delen van de jeugd weer wel. Ouders van onze jeugd waren en zijn nog steeds niet welkom op het sportpark. Trouwe supporters mochten hun team niet meer ondersteunen langs de lijn. Veel onduidelijkheden over de uitleg van de landelijke en gemeentelijke richtlijnen. Voor iedereen was het aftasten, iedereen zocht ook op haar of zijn manier naar antwoorden en oplossingen.

  Als bestuur hebben we steeds door middel van ons Corona-protocol geprobeerd om duidelijkheid te verschaffen naar onze leden over de mogelijkheden en onmogelijkheden die er op enig moment waren voor het bezoeken van ons sportpark, het trainen en het voetbal. Daarbij is door ons voortdurend een beroep gedaan op een select aantal mensen/vrijwillig(st)ers als het ging om het in goede banen leiden van alles. Onvoorstelbaar wat deze mensen voor werk verzet hebben! Hoe zij ook steeds probeerden er gezamenlijk de moed in te houden, ondanks de vaak verslechterende omstandigheden. Een woord van dank van de zijde van het bestuur is hier (minimaal) op zijn plaats.

  En dan nu, op het einde van dit in alle opzichten ‘vreemde’ jaar, is het nog maar de vraag wat het Corona-virus op korte en langere termijn gaat brengen voor onze club. Kunnen we nog ooit onder ‘normale’ omstandigheden  gaan voetballen bij onze club? Niemand weet het en het is dus ook in deze afwachten geblazen.  Gelukkig zijn er ook wat lichtpuntjes, bijvoorbeeld de beschikbaarheid op korte termijn van een vaccin.
  Laten we ons als club daar op richten in de hoop dat we snel weer als club in alle geledingen dat kunnen gaan doen waarvoor we in feite ook lid zijn geworden van V.V.Geldrop namelijk: voetballen.

  Namens het bestuur van Voetbalvereniging Geldrop wens ik u allen een hele fijne Kerst toe en een voortreffelijk en vooral ook gezond 2021!

   

  Peter Verstraaten, voorzitter.