• Beste leden en familie van VV Geldrop,


  Het zijn bizarre, onwerkelijke en onvoorspelbare tijden waarin momenteel onze hele samenleving in terecht is gekomen.
  Het Corona-virus heeft in alle geledingen van ons dagelijks leven keihard toegeslagen. De impact wordt dagelijks ervaren maar is nog lang niet helemaal te overzien. Voor zover ons als bestuur bekend hebben zich bij leden van onze club gelukkig nog geen ernstige
  gevallen van coronabesmetting voorgedaan. Dat is in ieder geval nog een positief lichtpuntje in deze barre tijden van zorgen en onzekerheid.


  Zoals bekend is ons sportpark aan de Kervel van overheidswege voor iedereen gesloten. Ook ‘recreanten’ worden niet toegelaten.
  Dat betekent dat er ook geen sportmogelijkheden, in welke vorm dan ook, mogelijk zijn op ons sportpark. Heel erg jammer voor onze jeugdleden die zo hun trainingen en wedstrijden moeten missen. Ook voor onze senioren en supporters is het niet mogelijk om te trainen, wedstrijden te spelen of gebruik te maken van onze kantine. Vooral de supergezellige en goedbezochte
  donderdagavonden zullen heel erg gemist worden. Naar het zich thans laat aanzien zal dit alles nog wel enige tijd gaan duren. In ieder geval tot 6 april a.s. Er zal mijns inziens zeker rekening gehouden moeten worden met het feit dat de strenge
  maatregelen van overheidswege nog langer dan die datum van toepassing zullen blijven. Uiteraard volgt de Voetbalvereniging Geldrop volledig de instructies van de overheid en van de KNVB op dit punt. Centraal staat in dit alles de gezondheid van onze leden en supporters.

  Wij als bestuur proberen ondertussen op alternatieve wijze, digitaal, de zaken die in het belang zijn van onze club en die toch doorgang moeten krijgen, af te handelen. Besluiten daarover kunnen op digitale wijze totstandkomen. Over relevante zaken zullen wij met de leden communiceren via onze website www.vvgeldrop.nl en social media.

  Helaas moeten wij ook constateren dat, naast de nadelige gevolgen in sportief opzicht, de crisis ook financieel grote consequenties heeft voor onze club. Een aantal kosten moet maandelijks toch gemaakt worden door de club. En daar staan nauwelijks inkomsten tegenover. Te denken valt daarbij aan het wegvallen van de kantine-opbrengsten. Uiteraard proberen wij als bestuur er alles aan te doen om op dat punt financiële compensaties te krijgen en zijn wij daar ook over in gesprek met diverse instanties. Maar het ziet er naar uit dat wij met name voor het komende voetbalseizoen grote financiële gaten te dichten hebben in onze begroting. Een uitdaging die wij met z’n allen aan zullen moeten gaan.

  In dat kader doe ik namens het bestuur een beroep op al onze leden, supporters en sponsoren om elkaar in deze tijden solidair te steunen. Wij rekenen op uw begrip dat wij juist vanwege de nadelige sportieve en financiële consequenties van deze Corona-crisis, wellicht, minder plezierige maatregelen moeten treffen.

  Maar bovenal wens ik u en uw familie alle sterkte en een goede gezondheid toe.

  Peter Verstraaten, voorzitter Voetbalvereniging Geldrop.