• Het is goed voor de sfeer en saamhorigheid binnen de club wanneer iedereen zich houdt en elkaar aanspreekt op de belangrijkste regels.

    Klik op de pdf voor de gedragsregels van V.V. Geldrop.

     

    Heb je vragen of opmerkingen hierover mail dan naar secretaris@vvgeldrop.nl

  • Lid zijn van een vereniging brengt rechten en plichten met zich mee. Het betalen van contributie bijvoorbeeld, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat iedereen over de benodigde faciliteiten kan beschikken.

    Klik op de pdf voor het contributiebeleid van 2019/2020.