• De algemene ledenvergadering (ALV) wordt tot nader order uitgesteld. De reden hiervoor is dat we het belangrijk vinden dat ieder lid, ook degenen die niet beschikken over de middelen of vaardigheden om digitaal te vergaderen, de mogelijkheid willen bieden aanwezig te kunnen zijn. Na versoepeling van de regels zullen we via de website een nieuwe datum aankondigen.